Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 25 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2 Liên hệ
cáp điện cao áp DC, AGG silicone high voltage wire 25 30KV 40KV ,0.5, 0.75, 1.5, 2.5, 4, 6mm2
Vỉ Tạo Ẩm Bằng Sóng Siêu Âm 48V, 4 mắt, 6 mắt, 8 mắt, 10 mắt, 12 mắt, Vỉ phun sương siêu âm, Vỉ tạo sương, Vỉ tạo ẩm Liên hệ
Vỉ Tạo Ẩm Bằng Sóng Siêu Âm 48V, 4 mắt, 6 mắt, 8 mắt, 10 mắt, 12 mắt, Vỉ phun sương siêu âm, Vỉ tạo sương, Vỉ tạo ẩm
Bộ chuyển đổi tin hiệu, Weidmuller analog signal converter ACT20P-CI-2CO, 7760054115 (7940005785) Liên hệ
Bộ chuyển đổi tin hiệu, Weidmuller analog signal converter ACT20P-CI-2CO, 7760054115 (7940005785)
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R Liên hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 100KG 200KG 300KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-328 500KG 300KG 200KG 100KG 50KG 30KG 20KG 10KG 5KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-3 0.5T 10T 1T 20T 2T 3T 5T 8T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-526 100KG 200KG 300KG 500KG 1T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9QS/10-30T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-665 150KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-201 1t 30t 2t 3,5t 10t 15t 20t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-528 1T 2T 3T
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell GCL/2T-5T
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE Loadcell YZC-810 hopper scale, weighbridge truck, scale sensor 500kg-300t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-219 2t 5t 10t 25t 40t 50t 100t 200t 300t
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE load cell YZC-9Q-A/YZC-9/20/30/10T
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE pressure load cell, electronic scale YZC-1B 3KG, 5KG, 10KG, 20KG, 50KG
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG Liên hệ
Cảm biến tải, GUANG CE LOAD CELL 1BG/TSBZ/350KG 100KG 200KG 250KG 300KG 350KG 500KG 750KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAV-60kg/FAV-100kg/FAV-150kg/FAV-250kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor CD-10t, CD-20t, CD-30t, CD-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBT-500kg, SBT-1000kg, SBT-2000k,g SBT-3000kg, SBT-5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSQ-10t/DBSQ-20t/DBSQ-30t/DBSQ-50t
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor / FAS / FAS-A4 / 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor DBSL- 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T 30T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg) Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSH-100kg (10kg 20kg 50kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg)
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BAB-MT5kg/10kg/20kg/50kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SSB-IIA 300KG 500KG 1000KG 1500KG 2000KG 3000KG
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBS 250kg/500kg 1000kg/1500kg 2500KG 2000kg 5000kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAS-5-100kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4 Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FSSB-30kg, FSSB-50kg, FSSB-60kg C4
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor SBTL 0.5T-2T
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor BSS-500kg
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Transcell Weighing Sensor FAK-3kg, FAK-6kg, FAK-10kg, FAK-15kg, FAK-20kg, FAK-30kg
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell MG-2KG,AMG-3KG,AMG-6KG,AMG-8KG,AMG-10KG Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell MG-2KG,AMG-3KG,AMG-6KG,AMG-8KG,AMG-10KG
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell PSTP-H200 Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell PSTP-H200
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell TSGC-500kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell TSGC-500kg
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell HSXB-A-50KG, HSXB-A-100KG, HSXB-A-200KG Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXB-A-50KG, HSXB-A-100KG, HSXB-A-200KG
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell HSXJ-A-5kg ,HSXJ-A-10kg, HSXJ-A-20kg Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell HSXJ-A-5kg ,HSXJ-A-10kg, HSXJ-A-20kg
Cảm biến tải trọng, Suncells S-type load cell PST 20kg-10t Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells S-type load cell PST 20kg-10t
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell NHS Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell NHS
Cảm biến tải trọng, SUNCELLS weighing sensor HSX-A Liên hệ
Cảm biến tải trọng, SUNCELLS weighing sensor HSX-A
Cảm biến tải trọng, suncells load cell LFSK Liên hệ
Cảm biến tải trọng, suncells load cell LFSK
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell ILGB Liên hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell ILGB
Cảm biến tải trọng, suncells load cell UDJ Liên hệ
Cảm biến tải trọng, suncells load cell UDJ


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0888.868.515 Kinh doanh 2 : 0816.861.515
Kinh doanh 3 : 0836.861.515 Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0926.511.515 Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanhtech.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi