Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van thủy lực, 4WE10D3X/CG24N9K4 Rexroth hydraulic valve, 4WE6D6X/EG24N9K4 Rexroth reversing valve

Van thủy lực, 4WE10D3X/CG24N9K4 Rexroth hydraulic valve, 4WE6D6X/EG24N9K4 Rexroth reversing valve

 • Đăng ngày 06-07-2019 02:11:23 PM - 726 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 4WE6D6X/EG24N9K4

 • Tình trạng sản phẩm:


  Rexroth Rexroth Electromagnetic reversing valve Part of the spot model:

  H-directional valve diameter 6 7X series maximum working pressure 315 maximum flow 60    

  Model Ordering code

  3WE6A70/HG12N9K4 R901089276

  3WE6A70/HG24N9K4 R901089244

  4WE6C70/HG12N9K4 R901089277    

  4WE6C70/HG24N9K4 R901089245

  4WE6D70/HG12N9K4 R901089273

  4WE6D70/HG24N9K4 R901087088

  4WE6Y70/HG12N9K4 R901089274

  4WE6Y70/HG24N9K4 R901089243

  4WE6E70/HG12N9K4 R901089278

  4WE6E70/HG24N9K4 R901087087

  4WE6J70/HG12N9K4 R901089280

  4WE6J70/HG24N9K4 R901089241

      

  E type directional valve diameter 6 6X series maximum working pressure 350 maximum flow 80-dc 60-ac    

  Model Ordering code    

  3WE6A62/EG24N9K4 R900561180

  3WE6B62/EG24N9K4 R900561270

  4WE6C62/EG24N9K4 R900561272

  4WE6C62/OFEG24N9K4 R900564107

  4WE6D62/EG24N9K4 R900561274

  4WE6D62/OFEG24N9K4 R900567512

  4WE6D62/EW230N9K4    

  4WE6E62/EG24N9K4 R900561278

  4WE6EA62/EG24N9K4 R900561280

  4WE6EB62/EG24N9K4 R900561281

  4WE6G62/EG24N9K4 R900561282

  4WE6H62/EG24N9K4 R900561286

  4WE6HA62/EG24N9K4 R900549534

  4WE6J62/EG12N9K4 R900567496

  4WE6J62/EG24N9K4 R900561288

  4WE6M62/EG24N9K4 R900577475

  4WE6Q62/EG24N9K4 R900561292

  4WE6R62/EG24N9K4 R900571012

  4WE6T62/EG24N9K4 R900934414

  4WE6U62/EG24N9K4 R900572785

  4WE6W62/EG24N9K4 R900568233

  4WE6Y62/EG24N9K4 R900561276

  4WE6D62/EW110N9K4 R900551704

  4WE6D62/0FEW110N9K4 R900552321

  4WE6E62/EW110N9K4 R900558641

  4WE6J62/EW110N9K4 R900551703

  3WE6A62/EW230N9K4 R900915672

  4WE6C62/EW230N9K4 R900913132

  4WE6D62/EW230N9K4 R900909559

  4WE6D62/OFEW230N9K4 R900915095

  4WE6E62/EW230N9K4 R900912492

  4WE6H62/EW230N9K4 R900912494

  4WE6J62/EW230N9K4 R900911762

  4WE6Y62/EW230N9K4 R900909415

      

  Type C Path 10 3X 4X Series Maximum Working Pressure 315 Maximum Flow 120    

  Model order code

  3WE 10A3X/CG24N9K4 R900S92014

  3WE I0A3X/CW230N9K4 R90091S67S

  3WE 10B3X/CG24N9K4 R900594429

  3WE I0B3X/CW230N9K4 R900517341

  4WE 10C3X/CG24N9K4 R900593277

  4WE 10C3X/CW230N9K4 R9009156S1

  4WE 10D3X/CG24N9K4 R900589933

  4WE 10D3X/CW230N9K4 R900912496

  4WE 10E3X/CG24N9K4 R900588201

  4WE 10E3X/CW230N9K4 R900911869

  4WE 10F3X/CG24N9K4 R900529749

  4WE 10F3X/CW230N9K4 R900918361

  4WE 10G3X/CG24N9K4 R900S94277

  4WE 10G3X/CW230N9K4 R9009I2497

  4WE 10H3X/CG24N9K4 R900S97986

  4WE 10H3X/CW230N9K4 R900503425

  4WE 10J3X/CG24N9K4 R900S89988

  4WE 10J3X/CW230N9K4 R9009I1868

  4WE 10L3X/CG24N9K4 R900599646

  4WE 10L3X/CW230N9K4 R90091S669

  4WE 10M3X/CG24N9K4 R900500932

  4WE 10M3X/CW230N9K4 R900916118

  4WC 10P3X/CG24N9K4 R900S00716

  4WE 10Q3X/CG24N9K4 R900S91325

  4WE 10Q3X/CW230N9K4 R900921465

  4WE 10R3X/CG24N9K4 R900S98S83

  4ME I0R3X/CW230N9K4 R900S93804

  4WE 10T3X/CG24N9K4 R900503424

  4WE 10T3X/CW230N9K4 R90O931784

  4WE 10U3X/CG24N9K4 R900S926SS

  4WE I0U3X/CW230N9K4 R900909906

  4WE 10V3X/CG24N9K4 R90092I780

  4WE 10V3X/CW230N9K4 R9009195533

  4WE I0W3X/CG24N9K4 ft900588200

  4WE 10W3X/CW230N9K4 R900S21281

  4WE 10Y3X/CG24N9K4 R90059SS3I

  4WE 10Y3X/CW230N9K4 R90091S670

      

      

      Cut-off type electromagnetic directional valve    

  M-SEW 6 type order number

  M-3SEW 6C3X/420MG205N9K4 R900050S14

  M-3SEW 6C3X/420MG24N9K4 R900566273

  M-3SEW 6U3X/420MG205N9K4 R900050515

  M-3SEW 6U3X/420MG24N9K4 R900566283

  M-SEW 10 type    

  M-3SEW 10U1X/420MG24N9K4 R900075565

  M-3SEW 10C1X/420MG24N9K4 R900075563

  M-3SEW 10C1X/420MG24N9K4/P    

  M-SED 6 type    

  M-3SED 6UK1X/350CG24N9K4 R900052621

  M-3SED 6CK1X/350CG24N9K4 R900052B92

  M-SED 10    

  M-3SED 10CK1X/350CG24N9K4 R900086685

  M-3SED 10UK1X/350CG24N9K4 R900051053

      

  4WE..73..A12 electromagnetic reversing valve    

  Model Order No.

  4WE 6D73-6X/EG24N9K4/AI2 R900546257

  4WE 6D73-6X/OFEG24N9K4M12 R90GS67066

  4WE 6E73-6X/EG24N9K4/AI2 R900S6709S

  4WE 6G73-6X/EG24N9K4/A12 R900572783

  4WE 6H73-6X/EG24N9K4/AI2 R900906660

  4WE 6J73-6X/EG24N9K4/A12 R900567997

  4WE 6W73-6X/EG24N9K4/A12 R900S67269

  4WE 6Y73-6X/EG24N9K4/A12 R900S72186

  4WE 10D73-3X/CG24N9K4/AI2 R900S28033

  4WE 10D73-3X/OFCG24N9K4/A12 R9C0S63418

  4WE 10E73-3X/CG24N9K4/A12 R9C052S71?

  4WE IOG73-3X/CG24N9K4/A12 R900S60503

  4WE I0H73-3X/CG24N9K4/A12 R900912742

  4WE 10Y73-3X/CG24N9K4/A12 R900929728

      

  Manual directional valve type WMR / WMU    

  3WMR6A5X/ R900471414

  4WMR6D5X/ R900465984

  4WMR6J5X/ R900477994

  3WMU6A5X/ R900401031

  4WMU6D5X/ R900479282

  Model WMD    

  4WMD6C5X/F R900476226

  4WMD6D5X/F R900476880

  4WMD6E5X/F R900475573

  4WMD6J5X/F R900471013

    Model WMM    

  4WMM6D5X/ R900468328

  4WMM6E5X/ R900467936

  4WMM6G5X/ R900471209

  4WMM6H5X/ R900467370

  4WMM6J5X/ R9004«9302

  Pilot Control Electrohydraulic Directional Valve 4X 6X 7X 

  Ffl number. Path 10 order code

  4WEH 10C4X/6EG24N9ETK4 R900941S81

  4WEH 10C4X/6EG24N9K4 R900925268

  4WEH 1004X/6EG24N9ETK4 R90092657S

  4WEH 10D4X/6EG24N9K4 R900931316

  4WEH 10E4X/6EG24N9ETK4 R900928594

  4WEH 10E4X/6EG24N9K4 R900928168

  4WEH 10G4X/6EG24N9ETK4 R900942019

  4WEH 10G4X/6EG24N9K4 R900961S16

  4WEH 10H4X/6EG24N9K4 R900920717

  4WEH 10J4X/6fG24N9ETK4 R900926574

  4WEH 10J4X/6EG24N9K4 R900578288

  4WEH 10M4X/6EG24N9K4 R90075473S

  4WEH 10Q4X/6EG24N9ETK4 R90097394S

  4WEH 10Q4X/6EG24N9K4 R900924732

  4WEH 10R4X/6EG24N9ETK4 R900952799

  4WEH 10R4X/6EG24N9K4 R900947420

  4WEH 10T4X/6EG24N9K4 R900977227

  4WEH 10V4X/6EG24N9K4 R900958747

  4WEH 10HD4X/6EG24N9ETK4 R900929469

  4WEH 10HD4X/6E024N9K4 R900957389

   . Path 16 order code

  4WEH 16E6X/6EG24NETZ5L    

  4WEH 16C7X/6EG24N9ETK4 R900922081

  4WEH 16C7X/6EG24N9K4 R900924024

  4WEH 16D7X/6EG24N9ETK4 R900922083

  4WEH 16D7X/6EG24N9K4 R900923989

  4WEH 16E7X/6EG24N9ETK4 R900922084

  4WEH 16E7X/6EG24N9K4 R900923811

  4WEH 16E7X/6EG24N9ETS2K4R900923972

  4WEH 16E7X/6EG24N9EK4/B10    

  4WEH 16G7X/6EG24N9ETK4 R900926886

  4WEH 16G7X/6EG24N9K4 R900926378

  4WEH 16H7X/6EG24N9ETK4 R900926207

  4WEH 16H7X/6EG24N9K4 R900933198

  4WEH 16J7X/6EG24N9ETK4 R9009220SS

  4WEH 16J7X/6EG24N9K4 R90092SS80

  4WEH 16 J 7X/6EG24N9EK4/B10    

  4WEH 16M7X/6EG24N9ETK4 R900926887

  4WEH 16M7X/6EG24N9K4 R900929281

  4WEH 16R7X/6EQ4N9ETK4 R900925977

  4WEH 16R7X/6E024N9K4 R900929283

  4WEH 16T7X/6EG24N9ETK4 R900926888

  4WEH 16T7X/66G24N9K4 R90094230?

  4WEH 16V7X/6EG24N9K4 R900712908

  4WEH 16W7X/6CG24N9ETK4 R900925961

  4WEH 16W7X/6CG24N9K4 R900927092

  4WEH 16K7X/66G24N9K4 R900963501

  4WEH 16Z7X/6EG24N9K4 R900939796

  4WEH 16HC7X/6EG24N9K4 R900956808

  4WEH 16HD7X/6EG24N9ETK4 R900922079

  4WEH 16HD7X/6EG24N9K4 R90092S823

  4WEH 16 HD7X/OF6EG24N9EK4/B10    

  4WEH16U7X/6EG24N9ETK4    

      

  a.. Path 22 order code

  4WEH22M6X/6EG24N9EK4    

  4WEH22U6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH22J6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH22E6X/6EG24N9ETK4    

  4WEH 22C7X/6EG24N9ETK4/B10 R900722936

  4WEH 22C7X/6EG24N9K4 R900930928

  4WEH 22D7X/6EG24N9ETK4/B10 R9009S1901

  4WEH 2207X/6EG24N9K4 R900920169

  4WEH 22E7X/6EG24N9ETK4/B10 R900931338

  4WEH 22E7X/6EG24N9K4 R90098165S

  4WEH 22G7X/6EG24N9ETK4/B10P4.S R900930144

  4WEH 22G7X/6EG24N9K4 R900927611

  4WEH 22H7X/6EG24N9ETK4/B10P4.5 R900730904

  4WEH 22H76/6EG24N9ETS2K4/P4.5    

      

  4WEH 22H7X/6EG24N9K4    

  4WEH 22J7X/6EG24N9ETK4/B10P4.5 R900932049

  4WEH 22J7X/6EG24N9IC4 R9009164S2

  4WEH 22M7X/6EG24N9K4 R900766705

  4WEH 22Q7X/6EG24N9ETK4/B10 R900951218

  4WEH 22Q7X/6EG24N9K4 R900747704

  4WEH 22R7X/6EG24N9ETK4/B10 R900932992

  4WEH 22R7X/6EG24N9K4 R900923680

  4WEH 22W7X/6EG24N9ETK4/B10 R900956272

  4WEH 22W7X/6EG24N9K4 R900978642

  4WEH 22HD7X/6EG24N9ETIC4/B10 R900926S07

  4WEH 22HD7X/6E024N9K4 R90092S823

  4WEH 22HK7X/6E024N9ETK4/B10 R900753578

  4WEH 22K7X/6EO24N9ETK4/B10 R900963669

  4WEH 22K7X/6EG24N9K4 R900978132

  4WEH 22Z7X/6EG24N9K4 R900705849

  Sister number, path 32 order code

  4WEH 32C6X/6EG24N9EK4/B10P4.S R900700270

  4WEH 32C6X/6EG24N9K4 R900942550

  4WEH 32D6X/6EG24N9EK4/B10 R900957519

  4WEH 32D6X/6EG24N9K4 R900937068

  4WEH 32E6X/6EG24N9ETK4/B10 R900954291

  4WEH 32E6X/6EG24N9K4 R900972539

  4WEH 32G6X/6EG24N9EK4/B10 R900715427

  4WEH 32G6X/6EG24N9K4 R900947978

  4WEH 32H6X/6EG24N9K4 R900951221

  4WEH 32J6X/6EG24N9ETK4/B10 R9009320S2

  4WEH 32J6X/6EG24N9K4 R9009335S8

  4WEH 32M6X/6EG24N9EK4/B10 R900766461

  4WEH 32M6X/6EG24N9K4 R900947975

  4WEH 32Q6X/6EG24N9ETK4/B10 R900961918

  4WEH 32Q6X/6EG24N9K4 R900702114

  4WEH 32R6X/6EG24N9£TK4/B10 R900966086

  4WEH 32W6X/6EG24N9K4 R900732830

  4WEH 32HC6X/6E024N9K4 R900916934

  4WEH 32H0R6X/6EG24N9ETK4/B10 R900968228

  4WEH 32HDC6X/6EG24N9K4 R900949136

  Model. Path 25 Order Code

  H-24WEH 25C6X/6EG24N9K4 of 00924322

  H-4WEH 25D6X/6EG24N9K4 R900907357

  H-4WEH 25E6X/6EG24N9K4 R900932453

  H-4WEH 25G6X/6EG24N9K4 R900936600

  H-4WEH 25H6X/6EG24N9K4 R900949851

  H-4WEH 25J6X/6EG24N9K4 R900929180

  H-4WEH 25Q6X/6E624N9K4 R900780849

  H-4WEH 25R6X/6EG24N9K4 R900708262

  H-4WEH 25T6X/6EG24N9K4 R900701990

  H-4WEH 25W6X/6EG24N9K4 R900931313

  H-4WEH 25HD6X/6EG24N9K4 R900769948

  H-4WEH 25Z6X/6EG24N9K4 R900921602

  H-4WEH25L67/6EG24N9ETK4/B10D3 R900965478

       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1: 0944.427.299
  Kinh doanh 2: 0787.971.515
  Kinh doanh 3: 0877.971.515
  Kinh doanh 4: 0816.861.515 
  Kinh doanh 5: 0836.861.515 
  Kinh doanh 6: 0917.971.515
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi