Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Thiết bị đo áp suất, Siemens pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2AB6-ZA01

Thiết bị đo áp suất, Siemens pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2AB6-ZA01

 • Đăng ngày 29-01-2019 03:21:45 PM - 438 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 7MF4433-1FA02-2AB6-ZA01
 • SITRANS P Your industrial application is tailored to suit your application. SITRANS P DSIII Siemens Pressure Transmitter 7MF4033-1DA10-2AC6 7MF4033-1CA10-2AC0 has the following features
  Extended diagnostics and simulation functions 
  ■ Suitable for installation in SIL2 applications according to IEC 61508 / IEC 61511. Under the PROFIsafe model, it ensures maximum communication safety to the control system level 
  ■ A large number of qualifications and approvals, such as ATEX EEx ia, EEx ib, dustproof, FM, CSA 
  ■ Many different bus communication options are open: HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe or FF

  Differential pressure transmitter 7MF4533-1FA02-2AB0 
  differential pressure transmitter 7MF4533-1FA02-2AB6 
  differential pressure transmitter 7MF4533-1FA02-2AB0-Z A01 
  differential pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2AB0-Z A02 
  differential pressure transmission 7MF4433-1DA02-2AC0-Z A01 
  differential pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2AB6-Z A01 
  differential pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2AB6-Z A02 
  differential pressure transmitter 7MF4433-1FA02-2DB6-Z A02 
  differential pressure Transmitter 7MF4633-1BA02-2AB0 
  Differential Pressure Transmitter 7MF4633-1BA02-2AB6 
  Differential Pressure Transmitter 7MF4633-1BA02-2AB6-Z A01 
  Differential Pressure Transmitter 7MF4633-1BA02-2AB6-Z A02 
  Pressure Transmitter 7MF4233- 1FA10-2AC0 
  pressure transmitter 7MF4233-1FA10-2AC6 
  pressure transmitter 7MF4133-1DA10-2AC6-Z A01 
  pressure transmitter 7MF4133-1DA10-2DC6 
  pressure transmitter 7MF4033-1CA10-2AC6 
  pressure transmitter 7MF4034-1FA10- 2AC6 
  pressure transmitter 7MF1580-1DA10 
  pressure transmitter 7MF1641-3AF00-1AA1 
  pressure transmitter 7MF1564-3AC00-1AA1
  Double flange differential pressure transmitter 7MF4433-1CA02-2PC1 
  double flange differential pressure transmitter 7MF2761-1FD20-0AE2 
  single flange pressure transmitter 7MF4033-1EY00-2PC1 
  single flange pressure transmitter 7MF2721-1FD20-0AE1 
  Flange pressure transmitter 7MF4033-1DY00-2AB1 
  flange pressure transmitter 7MF4920-1AJ01-4B 
  flange type liquid level transmitter 7MF4633-1EY02-2AB6 
  flange type liquid level transmitter 7MF4912-3DJ01 
  flange Level transmitter 7MF4633-1FY02-1AA1-Z Y01 
  flange type liquid level transmitter 7MF2741-1DD24-0AA1 
  flange type liquid level transmitter 7MF4633-1DY02-2DC6-Z E56/Y01 
  flange type liquid level Transmitter 7MF2741-1FD20-0AA1 
  double flange differential pressure transmitter 7MF4433-1DY02-2DC6-Z A01/E56/Y01 
  double flange differential pressure transmitter 7MF2761-1FD20-0AB1

  Siemens level measuring instruments for all requirements 
  Whether you need to measure liquids, slurries or bulk solids, Siemens offers the ideal measuring instrument for every application. Our level measuring equipment sets the standard in their respective fields for water, cement, mining, chemistry, petrochemicals, food, beverages, pharmaceuticals and other industries.

  Ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA11 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA17 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA11 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA17 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EF00 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-2EE00 
  ultrasonic level gauge MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EK00 
  ultrasonic level transmitter MultiRanger 100 7ML5033-1BA00-1A 
  ultrasonic level transmitter MultiRanger 100 7ML5033- 1BA10-1A 
  ultrasonic level transmitter MultiRanger 200 7ML5033-2BA00-1A 
  ultrasonic level transmitter MultiRanger 200 7ML5033-2BA10-1A 
  ultrasonic level transmitter MultiRanger 200 7ML5034-1AA01 
  ultrasonic level transmitter SITRANS LUC500 7ML5001- 1AA01-0AA2 
  ultrasonic level transmitter SITRANS LU01 7ML5004-1AA10-1A
  Ultrasonic level transmitter SITRANS LU02 7ML5004-2AA10-1A 
  ultrasonic level transmitter SITRANS LU10 7ML5007-1AA00-1A 
  ultrasonic level sensor ST-H 7ML1100-0BA20 
  ultrasonic level sensor ST-H 7ML1100-0CA20 
  ultrasonic level sensor ST-H 7ML1100-0EA20 
  ultrasonic level sensor Echomax XRS-5 7ML1106-1AA20-0A 
  ultrasonic level sensor Echomax XRS-5 7ML1106-1BA20-0A 
  ultrasonic level sensor Echomax XRS-5 7ML1106-1CA20-0A 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-10 7ML1115-0BA30 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-10 7ML1115-0KA30 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-10F 7ML1170-1CA10 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-10F 7ML1170-1FA10 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-15 7ML1118-0BA30 
  Ultrasonic level sensor Echomax XPS-30 7ML1123-0BA50 
  ultrasonic level sensor Echomax XPS-30 7ML1123-0KA50 
  ultrasonic level sensor Echomax XLT 7ML1141-0BE30 
  ultrasonic level sensor Echomax XLT 7ML1145-1BE30
  Ultrasonic level sensor Echomax XLT 7ML1145-1KE30 
  radar level gauge 
  radar level gauge SITRANS LR260 7ML5427-0BF00-0AA1 
  radar level gauge SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AA1 
  radar level gauge SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AB1 
  radar level gauge SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AA0 
  radar level gauge SITRANS LR460 7ML5426-0BF10-0AA0 
  radar level gauge SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AB0 
  radar level gauge SITRANS LR460 7ML5426-0CF00-0AA0 
  radar level gauge SITRANS LR560 7ML5440-0AA00- 0AA1 
  radar level gauge SITRANS LR560 7ML5440-0AA00-0AA1 
  radar level gauge SITRANS LR560 7ML5440-0AA00-0AA1 
  radar level gauge SITRANS Prole LR 7ML5430-1AA10 
  radar level gauge SITRANS Prole LR 7ML5430-2AA10 
  radar level gauge SITRANS Prole LR 7ML5430-2AC10 
  radar level gauge SITRANS Prole LR 7ML5430-2DE10 
  radar level gauge SITRANS LR200 7ML5422-0AA10 (2AA20)
  Radar level gauge SITRANS LR200 7ML5422-0BA10 (2AA20) 
  radar level gauge SITRANS LR200 7ML5423-0BA00-0AA1 (7ML5423-1BA00-2BA1) 
  radar level gauge SITRANS LR200 7ML5425-0AA20-2DA1 
  radar level gauge SITRANS LR250 7ML5431-0AA20 -0AA1 
  radar level gauge SITRANS LR250 7ML5431-0AA20-0AB1 
  radar level gauge SITRANS LR250 7ML5431-0DB20-0CB1 
  radar level gauge SITRANS LR400 7ML5421-0AD11-0BB2 
  point level SITRANS LC300 7ML5625-0EA01-0AA1 
  point level SITRANS LC300 7ML5670-0AA00-0AA0 
  point level SITRANS LC300 7ML5670-0AB00-0AA0 
  point level Pointek CLS100 7ML5501-0AA10 
  point level Pointek CLS100 7ML5501-0AC10 
  point level Pointek CLS100 7ML5501-0AA10-Z A22 
  point Level Pointek CLS200 7ML5502-0XA11-0AA0 (old model) 
  point level SITRANS LVS200 7ML5731-1BA11-1AA0 
  point level SITRANS LVS200 7ML5732-1BA11-1AA0
  Point level SITRANS LVS200 7ML5733-1AA11-1AA0 
  point level SITRANS LVS200 7ML5734-1AA10-1AA0 
  open channel flowmeter COM II 7ML1002-0AA05 
  sludge interface instrument sludge interface meter 7ML1013-1AA00-3AC0 
  sludge interface instrument 7ML1136-0BA30 

   

  Tình trạng sản phẩm:


  SITRANS P DSIII 
  7MF4033-1FA10-2AC6 7MF4033-1FA10-2AB6 7MF4033-1FA00-2AC6 7MF4033-1FA00-2AB6 
  7MF4033-1FA10-2AB1 7MF4033-1FA10-2AC1 7MF4033-1FA10-2AB0 7MF4033-1FA10-2AC0 
  7MF4033-1FA10-2BD6 7MF4033- 1FA10-2BC6 7MF4033-1FA00-2AB1 7MF4033-1FA00-2BB0 
  7MF4033-1CA10-2AC6 7MF4033-1CA10-2AB6 7MF4033-1CA00-2AC6 7MF4033-1CA00-2AB6 
  7MF4033-1CA10-2AB1 7MF4033-1CA10-2AC1 7MF4033-1CA10-2AB0 7MF4033- 1CA10-2AC0 
  7MF4033-1CA10-2BD6 7MF4033-1CA10-2BC6 7MF4033-1CA00-2AB1 7MF4033-1CA00-2BB0 
  7MF4033-1DA10-2AC6 7MF4033-1DA10-2AB6 7MF4033-1DA00-2AC6 7MF4033-1DA00-2AB6
  7MF4033-1DA10-2AB1 7MF4033-1DA10-2AC1 7MF4033-1DA10-2AB0 7MF4033-1DA10-2AC0 
  7MF4033-1DA10-2BD6 7MF4033-1DA10-2BC6 7MF4033-1DA00-2AB1 7MF4033-1DA00-2BB0 
  7MF4033-1EA10-2AC6 7MF4033-1EA10-2AB6 7MF4033-1EA00-2AC6 7MF4033-1EA00-2AB6 
  7MF4033-1EA10-2AB1 7MF4033-1EA10-2AC1 7MF4033-1EA10-2AB0 7MF4033-1EA10-2AC0 
  7MF4033-1EA10-2BD6 7MF4033-1EA10-2BC6 7MF4033-1EA00-2AB1 7MF4033-1EA00-2BB0 
  7MF4033-1BA10-2AC6 7MF4033-1BA10-2AB6 7MF4033-1BA00-2AC6 7MF4033-1BA00-2AB6 
  7MF4033-1BA10-2AB1 7MF4033-1BA10-2AC1 7MF4033-1BA10-2AB0 7MF4033-1BA10-2AC0 
  7MF4033-1BA10-2BD6 7MF4033-1BA10-2BC6 7MF4033-1BA00-2AB1 7MF4033-1BA00-2BB0
       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1: 0944.427.299
  Kinh doanh 2: 0787.971.515
  Kinh doanh 3: 0877.971.515
  Kinh doanh 4: 0816.861.515 
  Kinh doanh 5: 0836.861.515 
  Kinh doanh 6: 0917.971.515
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi