Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Bộ điều khiển nhiệt độ, PXR4 PXR4 TAS1 1V000 PXR4 TAY1 1B000 PXR4 TAY1 1V000

Bộ điều khiển nhiệt độ, PXR4 PXR4 TAS1 1V000 PXR4 TAY1 1B000 PXR4 TAY1 1V000

 • Đăng ngày 18-01-2019 05:09:41 PM - 931 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: PXR4 TAS1 1V000 PXR4 TAY1 1B000 PXR4 TAY1 1V000 • The functional features of the PXR digital temperature control meter are as follows: 
  1. Front panel IP66 waterproof structure, three health menu operation  
  2. Standard screw connection, no socket required  
  3. The longitudinal dimension is shorter than the PXW meter  
  4. UL/CSA/CE certification mark  
  5. Measured value large LED red display  
  6. Various control functions: Simple ON/OFF control, PID with automatic adjustment control, fuzzy and PID with automatic adjustment control, PID adaptive adjustment control  
  7. Retransmission function (optional): Sensor measurement values ​​can be transferred to PHR type data loggers, PLCs and personal computers in 4-20MA format.  
  8. 8-segment ramp/insulation program control function (optional)  
  9. RS-485 communication function (optional) for communication with FUJI POD and personal computer
  10. Digital input control function (option): The set value SV can be changed by one-point switch ON/OFF, control action start/stop, start/reset of ramp/heat preservation control, start/stop of automatic adjustment function, alarm latch Reset, timer timing starts  
  11. Add cooling control (optional): conducive to energy saving  
  12. Heated wire break alarm (optional) 
  13. Two kinds of various alarm functions (optional): absolute value alarm, interval alarm, deviation alarm 
  14. With the special fuzzy + PID control function of the press
  15. Internal timer function 
   
  Model and size 
  PXR3 24×48×97 (height×width×deep) 
  PXR5 96×48×78 (height×width×deep) 
  PXR4 48×48×78.8 (height×width×deep) 
  PXR7 72×72×79.5 (height×width×deep) 
  PXR9 96×96×79.5 (height×width×deep) 
   
  Technical indicators 
  Control type: PID control, on/off control, auto-tuning, fuzzy control single output or heating/cooling dual output. 
  Output configuration: Up to 5 outputs, of which up to 2 control outputs and up to 3 alarm outputs. 
  Alarm type: Process high/low alarm, deviation alarm, with alarm, heater disconnection alarm. 
  Man-machine interface: 3-button operation, dual 4-digit LED display, 5 LED indicators. 
   
  enter: 
  Thermocouples: J, K, R, S, T, B, E, N, PL2. 
  RTD: 3-line PT100, maximum resistance per line 10W (three lines to balance). 
  Linear DC: 4~20mA, 1~5V, range -1999~9999, the decimal point position is adjustable. 
  Impedance: Thermocouple 1MΩ, 400KΩ for V input, 250Ω for 4~20mA input. 
  Accuracy: ±0.5% of full scale ±1 LSD 
  Sampling frequency: 2 times per second. 
  Sensor open circuit detection: When the sensor is shorted or open, the output mode can be set to the maximum or minimum power output. 
   
  Outputs and options: 
  Control relay: SPDT 3A 240V AC/30V DC relay with a lifetime >10000000. 
  SSR output: Drive capacity 24V DC maximum load 60mA. 
  Alarm relay: SPDT 1A 240V AC/30V DC relay with a lifetime >10000000. 
  Control DC output: 4~20mA Maximum load 600Ω. 
  Program: 4 slope / 4 insulation 
    

  Tình trạng sản phẩm:

  sản phẩm cùng loại:
   
      PXR4TCY1-8W000-C PXR4TAY1-8W000-C PXR4TEY1-8W000-C 
      PXR4NCY1-8W000-C PXR4NAY1-8W000-C PXR4NEY1-8W000-C
      PXR4BCY1-8W000-C PXR4BAY1-8W000-C PXR4BEY1-8W000-C
      PXR4TCY1-FW000-C PXR4TAY1-FW000-C PXR4TEY1-FW000-C 
      PXR4NCY1-FW000-C PXR4NAY1-FW000-C PXR4NEY1-FW000-C
      PXR4TCY1-8WM00-C PXR4TAY1-8WM00-C PXR4TEY1-8WM00-C
      PXR4NCY1-MW000-C PXR4NAY1-MW000-C PXR4NEY1-MW000-C
      PXR4BCY1-8WM00-C PXR4BAY1-8WM00-C PXR4BEY1-8WM00-C 
      PXR4NCY1-8WM00-C PXR4NAY1-8WM00-C PXR4NEY1-8WM00-C
      PXV4TCY2-1V000-A PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A 
      PXV4NCY2-FV000-A PXV4NAY2-FV000-A PXV4NEY2-FV000-A
      PXR4TCY1-8V000-A PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A 
      PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A PXR4NEY1-8V000-A
      PXR4BCY1-8V000-A PXR4BAY1-8V000-A PXR4BEY1-8V000-A
      PXR4TCY1-FV000-A PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A 
      PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A PXR4NEY1-FV000-A
      PXR4TCY1-5V000-A PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A 
      PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A PXR4NEY1-5V000-A
      PXR4TCY1-8VM00-A PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A 
      PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A PXR4NEY1-8VM00-A
      PXW4TCY2-8V000-A PXW4TAY2-8V000-A PXW4TEY2-8V000-A 
      PXW4NCY2-8V000-A PXW4NAY2-8V000-A PXW4NEY2-8V000-A
      PXW4TCY2-FV000-A PXW4TAY2-FV000-A PXW4TEY2-FV000-A 
      PXW4BCY2-8V000-A PXW4BAY2-8V000-A PXW4BEY2-8V000-A
      
      PXR5TCY1-8W000-C PXR5TAY1-8W000-C PXR5TEY1-8W000-C 
      PXR5NCY1-8W000-C PXR5NAY1-8W000-C PXR5NEY1-8W000-C
      PXR5BCY1-8W000-C PXR5BAY1-8W000-C PXR5BEY1-8W000-C
      PXR5TCY1-FW000-C PXR5TAY1-FW000-C PXR5TEY1-FW000-C 
      PXR5NCY1-FW000-C PXR5NAY1-FW000-C PXR5NEY1-FW000-C
      PXR5TCY1-8WM00-C PXR5TAY1-8WM00-C PXR5TEY1-8WM00-C
      PXR5NCY1-MW000-C PXR5NAY1-MW000-C PXR5NEY1-MW000-C
      PXR5BCY1-8WM00-C PXR5BAY1-8WM00-C PXR5BEY1-8WM00-C 
      PXR5NCY1-8WM00-C PXR5NAY1-8WM00-C PXR5NEY1-8WM00-C
      PXV5TCY2-1V000-A PXV5TAY2-1V000-A PXV5TEY2-1V000-A 
      PXV5NCY2-FV000-A PXV5NAY2-FV000-A PXV5NEY2-FV000-A
      PXR5TCY1-8V000-A PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A 
      PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A PXR5NEY1-8V000-A
      PXR5BCY1-8V000-A PXR5BAY1-8V000-A PXR5BEY1-8V000-A
      PXR5TCY1-FV000-A PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A 
      PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A PXR5NEY1-FV000-A
      PXR5TCY1-5V000-A PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A 
      PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A PXR5NEY1-5V000-A
      PXR5TCY1-8VM00-A PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A 
      PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A PXR5NEY1-8VM00-A
      PXW5TCY2-8V000-A PXW5TAY2-8V000-A PXW5TEY2-8V000-A 
      PXW5NCY2-8V000-A PXW5NAY2-8V000-A PXW5NEY2-8V000-A
      PXW5TCY2-FV000-A PXW5TAY2-FV000-A PXW5TEY2-FV000-A 
      PXW5BCY2-8V000-A PXW5BAY2-8V000-A PXW5BEY2-8V000-A
   
      PXR7TCY1-8W000-C PXR7TAY1-8W000-C PXR7TEY1-8W000-C 
      PXR7NCY1-8W000-C PXR7NAY1-8W000-C PXR7NEY1-8W000-C
      PXR7BCY1-8W000-C PXR7BAY1-8W000-C PXR7BEY1-8W000-C
      PXR7TCY1-FW000-C PXR7TAY1-FW000-C PXR7TEY1-FW000-C 
      PXR7NCY1-FW000-C PXR7NAY1-FW000-C PXR7NEY1-FW000-C
      PXR7TCY1-8WM00-C PXR7TAY1-8WM00-C PXR7TEY1-8WM00-C
      PXR7NCY1-MW000-C PXR7NAY1-MW000-C PXR7NEY1-MW000-C
      PXR7BCY1-8WM00-C PXR7BAY1-8WM00-C PXR7BEY1-8WM00-C 
      PXR7NCY1-8WM00-C PXR7NAY1-8WM00-C PXR7NEY1-8WM00-C
      PXV7TCY2-1V000-A PXV7TAY2-1V000-A PXV7TEY2-1V000-A 
      PXV7NCY2-FV000-A PXV7NAY2-FV000-A PXV7NEY2-FV000-A
      PXR7TCY1-8V000-A PXR7TAY1-8V000-A PXR7TEY1-8V000-A 
      PXR7NCY1-8V000-A PXR7NAY1-8V000-A PXR7NEY1-8V000-A
      PXR7BCY1-8V000-A PXR7BAY1-8V000-A PXR7BEY1-8V000-A
      PXR7TCY1-FV000-A PXR7TAY1-FV000-A PXR7TEY1-FV000-A 
      PXR7NCY1-FV000-A PXR7NAY1-FV000-A PXR7NEY1-FV000-A
      PXR7TCY1-5V000-A PXR7TAY1-5V000-A PXR7TEY1-5V000-A 
      PXR7NCY1-5V000-A PXR7NAY1-5V000-A PXR7NEY1-5V000-A
      PXR7TCY1-8VM00-A PXR7TAY1-8VM00-A PXR7TEY1-8VM00-A 
      PXR7NCY1-8VM00-A PXR7NAY1-8VM00-A PXR7NEY1-8VM00-A
      PXW7TCY2-8V000-A PXW7TAY2-8V000-A PXW7TEY2-8V000-A 
      PXW7NCY2-8V000-A PXW7NAY2-8V000-A PXW7NEY2-8V000-A
      PXW7TCY2-FV000-A PXW7TAY2-FV000-A PXW7TEY2-FV000-A 
      PXW7BCY2-8V000-A PXW7BAY2-8V000-A PXW7BEY2-8V000-A
   
      PXR9TCY1-8W000-C PXR9TAY1-8W000-C PXR9TEY1-8W000-C 
      PXR9NCY1-8W000-C PXR9NAY1-8W000-C PXR9NEY1-8W000-C
      PXR9BCY1-8W000-C PXR9BAY1-8W000-C PXR9BEY1-8W000-C
      PXR9TCY1-FW000-C PXR9TAY1-FW000-C PXR9TEY1-FW000-C 
      PXR9NCY1-FW000-C PXR9NAY1-FW000-C PXR9NEY1-FW000-C
      PXR9TCY1-8WM00-C PXR9TAY1-8WM00-C PXR9TEY1-8WM00-C
      PXR9NCY1-MW000-C PXR9NAY1-MW000-C PXR9NEY1-MW000-C
      PXR9BCY1-8WM00-C PXR9BAY1-8WM00-C PXR9BEY1-8WM00-C 
      PXR9NCY1-8WM00-C PXR9NAY1-8WM00-C PXR9NEY1-8WM00-C
      PXV9TCY2-1V000-A PXV9TAY2-1V000-A PXV9TEY2-1V000-A 
      PXV9NCY2-FV000-A PXV9NAY2-FV000-A PXV9NEY2-FV000-A
      PXR9TCY1-8V000-A PXR9TAY1-8V000-A PXR9TEY1-8V000-A 
      PXR9NCY1-8V000-A PXR9NAY1-8V000-A PXR9NEY1-8V000-A
      PXR9BCY1-8V000-A PXR9BAY1-8V000-A PXR9BEY1-8V000-A
      PXR9TCY1-FV000-A PXR9TAY1-FV000-A PXR9TEY1-FV000-A 
      PXR9NCY1-FV000-A PXR9NAY1-FV000-A PXR9NEY1-FV000-A
      PXR9TCY1-5V000-A PXR9TAY1-5V000-A PXR9TEY1-5V000-A 
      PXR9NCY1-5V000-A PXR9NAY1-5V000-A PXR9NEY1-5V000-A
      PXR9TCY1-8VM00-A PXR9TAY1-8VM00-A PXR9TEY1-8VM00-A 
      PXR9NCY1-8VM00-A PXR9NAY1-8VM00-A PXR9NEY1-8VM00-A
      PXW9TCY2-8V000-A PXW9TAY2-8V000-A PXW9TEY2-8V000-A 
      PXW9NCY2-8V000-A PXW9NAY2-8V000-A PXW9NEY2-8V000-A
      PXW9TCY2-FV000-A PXW9TAY2-FV000-A PXW9TEY2-FV000-A 
      PXW9BCY2-8V000-A PXW9BAY2-8V000-A PXW9BEY2-8V000-A
       

     TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
  Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng, tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
  Kinh doanh 1: 0917.971.515
  Kinh doanh 2: 0836.861.515
  Kinh doanh 3: 0816.861.515
  Kinh doanh 4: 0877.971.515 
  Kinh doanh 5: 0787.971.515
  Kinh doanh 6: 0944.427.299
  Website: http://tanthanhtech.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: https://vienthongtanthanh.com
  Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi